28. august 2023

Basis for personlig medicin

Få fundamentet for personlig medicin på plads. På kurset arbejder vi med tværfaglig kommunikation, fælles forståelse af grundlaget for, samt anvendelsen af, personlig medicin.

Videreuddannelse af fagfolk, der arbejder med personlig medicin.

Kurset vil skabe en fælles forståelse af grundlaget for, samt anvendelsen af, personlig medicin på tværs af faggrupper. Kurset lægger fundamentet for tværfaglig kommunikation og giver dig en basis for at gennemføre de øvrige kurser i masteruddannelsen.

Du bliver introduceret til følgende specifikke emner: Introduktion til personlig medicin, sundhedsdata og databehandling, genomics, kommunikation og samarbejde, klinisk beslutningsproces og beslutningsstøtteværktøjer, evidens og dokumentation, etik, ret og organisation af personlig medicin).

 

Kurset forventes afviklet over 7 uger, heraf 6 dage med fysisk undervisning, 1 dag med online undervisning samt 1 dag afsat til eksamen. Samlet 8 fremmødedage.

Undervisningen er overvejende case-baseret med tværfagligt gruppearbejde og understøttende forelæsninger.

Afslutningsvis skal I lave et gruppearbejde, der tager udgangspunkt i en udleveret case eller et projekt fra din eller en medstuderendes afdeling, arbejdsplads eller fagområde.

Projektet skal fremlægges i plenum.

 

 

Efter endt kursus vil du have fundamentet til at anvende videnskabelige metoder og redskaber, opstille nye analyse- og løsningsmodeller samt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde inden for personlig medicin.

Når kurset er afsluttet kan du:

  • Beskrive og definere begreber, teori og metoder anvendt inden for personlig medicin, baseret på højeste internationale forskning
  • Beskrive organisering af personlig medicin i DK
  • Give eksempler på praksis for anvendelse af personlig medicin nationalt samt internationalt
  • Forstå oprindelse, indsamling, organisering, integration samt styring af danske sundhedsdata
  • Beskrive og definere nomenklatur, begreber samt metoder og redskaber anvendt i processen fra patientprøve til omics, kliniske og parakliniske data, herunder variation, usikkerhed og fejlkilder samt analyse og fortolkning af disse data, inklusiv genetiske/genomiske data
  • Beskrive og forklare de metoder og redskaber der anvendes til kompleks databehandling af store datamængder
  • Anvende fortolkning af genetiske varianter, herunder finde fejlkilder og usikkerhed, samt vurdere relevante metoder og redskaber til funktionel analyse af disse
  • Formidle sin viden om personlig medicin til kolleger og andre faggrupper
  • Selvstændigt organisere og udvikle egen læringsproces inden for fagområdet personlig medicin
  • Kontinuerligt opsøge og anvende den nyeste evidensbaserede viden og videnskabelige litteratur inden for fagområdet personlig medicin

Se hele kursusbeskrivelsen i kursuskataloget

 

 

 

 

Kursusdetaljer
Fremmøde

7 kursusdage 
+ eksamen (se eksamensplan)

Datoer 28.- 30. august 2023 - campus 
11.+12. september 2023 - campus 
25.+26. september 2023 - campus 
2. oktober 2023 - online
Frekvens Udbydes hvert år
Sted Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark
Pris 14.000 DKK
Betalingsbetingelser
Niveau og point Masterkursus; 7,5 ECTS
Eksamensdato Se eksamensplanen
Ansøgningsfrist 3. juli 2023
Optag Kriterier for optag følger adgangskrav til Master i personlig medicin


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev
Download kursusbeskrivelse (studieordning)