1. marts 2024

Kommunikation af personlig medicin

Kurset sætter fokus på risiko- og evidensbegrebet og behandler spørgsmålet om, hvordan man i relation til personlig medicin kan kommunikere om risici, usikkerhed og evidens med patienter, pårørende, borgere, sundhedspersoner, politikere og massemedier.

Videreuddannelse af fagfolk, der arbejder med personlig medicin.

Kurset giver dig en dybere forståelse af en række forskellige aspekter af, og udfordringer knyttet til, at kommunikere om personlig medicin.

Vi sætter fokus på risiko- og evidensbegrebet og behandler spørgsmålet om, hvordan man i relation til personlig medicin kan kommunikere om risici, usikkerhed og evidens med patienter, pårørende, borgere, sundhedspersoner, politikere og massemedier.

Du vil få indblik i hvordan forståelsen af risici, usikkerhed og evidens afhænger og formes af en række forhold ved selve kommunikations­situa­tionen, men også hvordan forskellige grupper har forskellige ønsker og behov for kommunikation i relation til personlig medicin.

Et kursus med fokus på formidling af risikoinformation samt nutidens etiske udfordringer.

Med formidlingen af medicinsk risikoinformation, der indgår i beslut­nings­processer på individuelt og kollektivt niveau, følger der imidlertid også særegne udfordringer. Det kan for eksempel være risikoen for manipulation, problematiske former for ’nudging’ af patienter eller utilsigtede bidrag til spredning af ikke-faktuel information gennem masse- og sociale medier.

Kurset vil derfor også sætte fokus på de etiske udfordringer, der knytter sig til at formidle risici, usik­kerhed og evidens til forskellige aktører, og diskutere hvilket ansvar, der rimeligvis kan pålæg­ges sundhedspersoner.

Kurset har grundlæggende to dele. En første del, der retter sig mod risikokommunikation til patienter og pårørende. En anden del, der sætter fokus på risikokommunikationen til det omgivende samfund, herunder kommunikationen med myndigheder, politikere og massemedier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursusdetaljer

Fremmøde 4 dages fremmøde (2x2 dage)
Datoer Forår 2024
Sted Aalborg Universitet København, Sydhavn, Danmark
Pris 10.500 DKK
Betalingsbetingelser
Niveau og point Masterkursus; 5 ECTS
Eksamensdato Se eksamensplanen
Ansøgningsfrist 16. marts 2023
Optag Kriterier for optag følger adgangskrav til Master i personlig medicin


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev

Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)