Ansøgning og adgangskrav

Master i personlig medicin er åben for ansøgninger. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen bliver kun behandlet hvis der er ledige pladser.

Forlænget ansøgningsfrist:
Ansøg inden 15. juni 2024

Ansøgningsfrist for kurser:
8 uger før kursusstart

Adgangskrav og dokumentation

Du skal opfylde de listede kriterier for at blive optaget på Master i personlig medicin eller deltage i et af de tilhørende kurser.

 

Følgende uddannelser er, suppleret med relevant erhvervserfaring, direkte adgangsgivende:

  • En sundhedsvidenskabelig kandidatgrad (læge, farmaci, tandlæge mv.),
  • En natur- og biovidenskabelig/teknisk kandidatgrad (f.eks. molekylærbiologi, biologi, humanbiologi, biokemi, kemi, statistik, bioinformatik, fysik, datalogi, civilingeniør mv.)
  • Anden relevant kandidatgrad (f.eks. antropologi, filosofi, folkesundhedsvidenskab, jura, kommunikation, psykologi, samfundsvidenskab, statskundskab, økonomi mv.).

Dokumentation
Kopi af dit eksamensbevis med beståede kurser.

Dispensation
Vi ser særligt positivt på at få dispensationsansøgninger fra bioanalytikere, der har stor erfaring med arbejdet med personlig medicin. Se venligst muligheder for dispensation fra adgangsbetingelserne under ’Dispensation’ nedenfor.

OBS: Fra 2025 vil Bioanalytikeruddannelsen være adgangsgivende til Master i personlig medicin.

 

 

Du skal have minimum to års relevant arbejdserfaring. Erhvervserfaringen kan være inden for fagområder hvor personlig medicin er relevant, f.eks. klinisk og laboratoriearbejde, datagenerering samt –behandling, arbejde med samt fortolkning af genomiske data, forskning indenfor områder relateret til personlig medicin i forskningsmiljøer, offentlige institutioner eller private virksomheder.

Ansøgere med erfaring fra andre, relaterede områder kan blive optaget på baggrund af individuel vurdering.

Dokumentation
Curriculum Vitae der beskriver mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

 

 

 

 

 

Ansøgningsprocessen

Du kan søge om optag på hele uddannelsen taget på 2 år, hele uddannelsen som fleksibelt forløb eller optag på et enkelt kursus. Studerende indskrevet på Master i personlig medicin har førsteret til pladserne på uddannelsens kurser.

 

 

 

 

 

 

 

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis optagelsesudvalget skønner, at du har kvalifikationer der svarer til de uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der bliver ikke dispenseret fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring. 

Vi ser særligt positivt på at få dispensationsansøgninger fra bioanalytikere, der har stor erfaring med arbejdet med personlig medicin.

Overvejer du at søge dispensation til optag, anbefaler vi, at du kontakter SUND Videreuddannelse via master@sund.ku.dk forud for din ansøgning.

 

”Den nye masteruddannelse i personlig medicin ved KU, AU, AAU, SDU og DTU vil være positiv for udvikling af dette felt i Danmark. Indholdet er relevant og nødvendigt for udvikling af personlig medicin i Danmark. Konceptet med en et-årig master, der kan tages på deltid, giver en god fleksibilitet, der er ønskværdig til ansatte i hospitalsvæsenet med en kandidatgrad. Idéen med enkeltkurser er god, fordi den giver mulighed for hurtig opkvalificering af området i Danmark, hvilket er tiltrængt.”
Liselotte Højgaard, Professor, dr.med., ledende overlæge, Rigshospitalet.

Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld dig og få nyt om kursusdatoer, ansøgningsfrister and andre relaterede nyheder for Master i personlig medicin.