Master i Personlig Medicin

Master i Personlig Medicin er en efteruddannelse rettet mod sundhedsprofessionelle, Life Science industrien og offentlige myndigheder, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for sundhedsdata og personlig medicin.

Brug sundhedsdata til at udvikle behandling der virker

De nye sundhedsteknologier har skabt et øget behov for et bredt samarbejde mellem sundhedsvæsenet, Life Science industrien og offentlige myndigheder, samt forskellige faggrupper som læger, bioanalytikere, molekylærbiologer og data scientists.

Et styrket tværfagligt samarbejde vil sikre at sundhedsdata fra sundhedsvæsenet kan benyttes i udviklingen af forebyggelse og nye effektive behandlinger.

Få redskaber til nye sundhedsteknologier i dit arbejde

Masteruddannelsens kurser sikrer at du får kompetencer til at bruge de nye teknologier og styrke anvendelsen af sundhedsdata og personlig medicin til ny, præcis og effektiv forebyggelse og behandling indenfor dit fagområde.

  • Få indsigt i hvordan forskellige typer komplekse sundhedsdata genereres og bruges til at udvikle personlig medicin og få redskaber til at behandle, analysere og fortolke disse data.

  • Få forståelse for, hvordan sundhedsdata bruges i den kliniske beslutningsproces og anvendes til forebyggelse, tidlig sygdomsopsporing, diagnostik, behandling og opfølgning.

  • Opnå viden om de etiske, juridiske, og organisatoriske aspekter af et datadrevet sundhedsvæsen - samt få redskaber til at håndtere og formidle disse aspekter af personlig medicin.

  • Opbyg et bredt netværk med andre fagfolk som arbejder med datadrevet personlig medicin og bliv klædt på til at arbejde i et multidisciplinært krydsfelt.

"På masteruddannelsen får jeg et spændende indblik i maskinrummet. Før vidste jeg ikke så meget om, hvad der skete, fra jeg indsendte en vævsprøve til analyse, til jeg havde svaret. Jeg har også fået et stort indblik i selve fortolkningen af genomiske data. Det klæder mig bedre på til at drøfte analysesvarerne med patienter og kollegaer."

Annette Raskov Kodahl -
Studerende på Master i Personlig Medicin og afdelingslæge på klinik for præcisionsmedicin, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

Nationalt samarbejde sikrer en uddannelse i top

Master i Personlig Medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem fem danske universiteter: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Dette samarbejde sikrer, at undervisningen leveres af  internationalt anerkendte eksperter fra stærke forskningsmiljøer.

Fleksible kurser og efteruddannelse

Master i Personlig Medicin tilbyder fleksible kurser og uddannelse, der kan tages parallelt med dit arbejde. Uddannelsen svarer til et års fuldtidsstudie men udbydes som en deltidsuddannelse der gennemføres på 2 til 6 år. De fleksible kurser er for dig der ikke ønsker at tage hele uddannelsen men som blot ønsker at bliver efteruddannet på enkelte områder.

Undervisningen foregår på alle 5 universiteter, med en stor del online for at sikre fleksibilitet. Hvis du starter med enkeltkurser og senere ønsker at tage hele uddannelsen, får du merit for de kurser du har taget.

Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld dig og få nyt om kursusdatoer, ansøgningsfrister and andre relaterede nyheder for Master i personlig medicin.