Samarbejde

Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet danner tilsammen rammerne for masteruddannelsen i personlig medicin.

Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet

Excellens i undervisningen sikrer en uddannelse i top

De 5 deltagende universiteter samarbejder om at udbyde en fagligt stærk masteruddannelse. Alle universiteter bidrager med forskellige excellente, internationalt anerkendte forskningsmiljøer og forskningskapaciteter i Danmark.

Uddannelsens kurser udbydes hvert af ét af de samarbejdende universiteter, for at sikre at de studerende præsenteres for forskellige excellente miljøer samt at fagligheden er i højsædet, og den nyeste viden bringes i spil på masteruddannelsen.  

Nationalt samarbejde styrker Danmarks internationale position

Masteruddannelsen skal bidrage til at styrke det nationale samarbejde og netværk omkring personlig medicin, med henblik på at konsolidere og understøtte en national udvikling af excellens inden for personlig medicin.

Samarbejdet vil øge ekspertisen i, samt konsolidere Danmarks internationalt førende position inden for, diagnostik, behandling, forskning og uddannelse i personlig medicin. 

"Det er en klar styrke for den påtænkte uddannelse at det foregår i et samarbejde mellem fem universiteter i Danmark, således at indholdet kan leveres på det højest tilgængelige niveau i Danmark.
Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen.

Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld dig og få nyt om kursusdatoer, ansøgningsfrister and andre relaterede nyheder for Master i personlig medicin.