Uddannelsens opbygning

Masteruddannelsen udgør 60 ECTS point fordelt på obligatoriske kurser, valgfri kurser og et masterprojekt.

Anbefalet studieforløb

Der er ikke krav om at følge kurserne i nogen bestemt rækkefølge. Vi anbefaler dog at starte med Basis for personlig Medicin, hvor du får en bredere introduktion til feltet personlig medicin.

Det anbefalede forløb tager 2 år at gennemføre på deltid.

Studieforløbet er forskelligt afhængig af, om du opstarter i lige år eller ulige år. Se forløb nedenfor.

Du bestemmer selv om du ønsket at tage masteruddannelsen på to år. Du kan dog maksimalt bruge 6 år. Se mere om uddannelsens fleksibilitet nedenfor.

Er du optaget på uddannelsen med opstart sommer 2023, kan du finde dit studieforløb på KUnet, da studieforløbet er anderledes fra studieforløbene skitseret nedenfor.


Opstart på uddannelse i lige år
Hvis du opstarter i lige år (2024, 2026, etc.) og ønsker at tage uddannelsen på to år, så kan det kun lade sig gøre med følgende studieforløb:

1. semester
Basis for personlig medicin (7,5 ECTS)
Fra real-world data til personlig medicin (7,5 ECTS)
2. semester
Valgfag 1 (5 ECTS)
Etik, ret og organisering af personlig medicin (7,5 ECTS)
3. semester
Evidence Based Clinical Application of Personalised Medicine (7,5 ECTS)
Fra omics til personlig medicin (7,5 ECTS)
4. semester
Valgfag 2 (5 ECTS)
Masterprojekt (12,5 ECTS)Opstart på uddannelse i ulige år

Hvis du opstarter i ulige år (2025, 2027, etc.) og ønsker at tage uddannelsen på to år, så kan det kun lade sig gøre med følgende studieforløb:

1. semester
Basis for personlig medicin (7,5 ECTS)
Fra omics til personlig medicin (7,5 ECTS)
2. semester
Valgfag 1 (5 ECTS)
Etik, ret og organisering af personlig medicin (7,5 ECTS)
3. semester
Evidence Based Clinical Application of Personalised Medicine (7,5 ECTS)
Fra real-world data til personlig medicin (7,5 ECTS)
4. semester
Valgfag 2 (5 ECTS)
Masterprojekt (12,5 ECTS)

”Det er super vigtigt at få en fælles uddannelse inden for personlig medicin, så folk kan blive ”akkrediteret” og kan lave karriere inden for dette område. Det danske sundhedsvæsen skal restruktureres, og folk med de kompetencer som denne uddannelse giver, vil være i stor efterspørgsel.”  
Jens Lundgren, Professor, dr.med., overlæge, Rigshospitalet, kursusansvarlig for kurset Evidence Based Clinical Application of Personalised Medicine på masteruddannelsen.

 

Masteruddannelsen i personlig medicin er fleksibel, da alle kurser kan gennemføres uafhængigt af hinanden, såvel som du selv bestemmer rækkefølgen af dine kurser. Derudover kan du bruge op til seks år på at gennemføre uddannelsen. Masterprojektet udføres dog som det sidste efter gennemførsel af de obligatoriske og valgfri kurser.

Med undtagelse af masterprojektet kan alle kurser på Master i personlig medicin tages som enkeltfag. Det vil sige, at du ikke behøver være indskrevet på masteruddannelsen for at tage kurser på masteruddannelsen. Læs mere om adgangskrav til uddannelsen og kurserne under Ansøgning og adgangskrav.

Du er velkommen til at kontakte SUND Videreuddannelse via master@sund.ku.dk, hvis du ønsker vejledning i at opbygge en fleksibel studieplan.

 

 

 

 

 

 

 

”Personlig medicin er under kraftig udvikling - en udvikling som har bred opbakning blandt patienter med kronisk og langvarig sygdom - og udviklingen vil have stor betydning for den måde behandling tilrettelægges i fremtiden. Udviklingen vil kræve nye kompetencer i forhold til samarbejde, kommunikation og inddragelse af patienter og pårørende i beslutninger. Danske Patienter finder derfor en masteruddannelse yderst relevant.”
Morten Freil, Direktør, Danske Patienter.

Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld dig og få nyt om kursusdatoer, ansøgningsfrister and andre relaterede nyheder for Master i personlig medicin.