Uddannelsens opbygning

Master i personlig medicin er videreuddannelse for fagfolk, der arbejder klinisk med, eller forsker i, personlig medicin. Masteruddannelsen udgør 60 ECTS point fordelt på obligatoriske kurser, valgfri kurser og et masterprojekt.

”Det er super vigtigt at få en fælles uddannelse inden for personlig medicin, så folk kan blive ”akkrediteret” og kan lave karriere inden for dette område. Det danske sundhedsvæsen skal restruktureres, og folk med de kompetencer som denne uddannelse giver, vil være i stor efterspørgsel.”  
Jens Lundgren, Professor, dr.med., overlæge, Rigshospitalet, kursusansvarlig for kurset Evidens for klinisk anvendelse af personlig medicin på masteruddannelsen.

Du får kompetencer inden for:

  • Sundhedsdata herunder omics og real-world data, databehandling og fortolkning af komplekse data
  • Kommunikation, samarbejde og klinisk beslutningsproces og beslutningsstøtteværktøjer, evidens for klinisk anvendelse af personlig medicin og dokumentationskrav
  • Organisatoriske, etiske, retslige, sociale samt patientsikkerhedsmæssige aspekter og implikationer af personlig medicin.

Anbefalet studieforløb

Vi anbefaler, at du følger kurserne i kronologisk rækkefølge, da du derved opnår en naturlig progression i undervisningen.

Det anbefalede forløb tager 2 år at gennemføre på deltid.

1. semester
Basis for personlig medicin (7,5 ECTS)
Fra omics til personlig medicin (7,5 ECTS)
2. semester
Fra real-world data til personlig medicin (7,5 ECTS)
Valgfag 1 (5 ECTS)
3. semester
Evidence Based Clinical Application of Personalised Medicine (7,5 ECTS)
Valgfag 2 (5 ECTS)
4. semester
Etik, ret og organisering af personlig medicin (7,5 ECTS)
Masterprojekt (12,5 ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

”Personlig medicin er under kraftig udvikling - en udvikling som har bred opbakning blandt patienter med kronisk og langvarig sygdom - og udviklingen vil have stor betydning for den måde behandling tilrettelægges i fremtiden. Udviklingen vil kræve nye kompetencer i forhold til samarbejde, kommunikation og inddragelse af patienter og pårørende i beslutninger. Danske Patienter finder derfor en masteruddannelse yderst relevant.”
Morten Freil, Direktør, Danske Patienter.

Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld dig og få nyt om kursusdatoer, ansøgningsfrister and andre relaterede nyheder for Master i personlig medicin.