28. oktober 2021

Fra omics til personlig medicin

Kurset giver dig indgående kendskab til metoder, grundlæggende begreber, nomenklatur og faldgrupper inden for omics, samt evnen til at omsætte denne viden, så du bliver i stand til at indgå i det tværfaglige arbejde med personlig medicin inden for dit fagområde. 

Videreuddannelse af fagfolk, der arbejder med personlig medicin.

Få udbygget din basisviden om personlig medicin. Du bliver fortrolig med terminologi/nomenklatur og i stand til at forstå og forholde dig kritisk til fortolkning af omics-data med særligt fokus på genomiske data. Du vil blive undervist i den basale genetik, der danner grundlag for kobling af genomiske data til fænotypen f.eks. via andre omics (herunder transcriptomics, proteomics og metabolomics) og funktionelle data. Desuden vil du få indsigt i hvordan data kan bruges til udvikling af forskellige typer af biomarkører.

 

 

 

Du bliver klædt på til at være ’tolk’ for kolleger og patienter.

Når kurset er afsluttet vil du:

  • Have opnået viden om omics metoder, den anvendte nomenklatur og forståelse for kompleks databehandling, samt kunne give eksempler på praksis for anvendelse af personlig medicin
  • Have opnået færdigheder til at indgå i processen omkring udvikling, validering og implementering af ny diagnostik og behandling til brug for personlig medicin, samt formidle og diskutere fortolkningen af genetiske/genomiske data i relation til personligmedicin med sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende.
  • Have opnået kompetencer til at indgå i og lede forskningsinitiativer relateret til personlig medicin, holde sig opdateret på og anvende nyeste viden inden for fagområdet, samt udvælge, vurdere og prioritere anvendelse af sundhedsdata til brug for personlig medicin.

Se hele kursusbeskrivelsen i kursuskataloget

 

 

 

 

Kursusdetaljer

Fremmøde 7 dages fremmøde inkl. eksamen
3 dages online undervisning
3 dages gruppearbejde 

Datoer 28.-29. oktober 2021 - campus
2. november 2021 - online
9.-10. november 2021 - campus
16. november 2021 - online
23. november 2021 - online
7.-9. december 2021 - campus
Frekvens Udbydes hvert år
Sted Aalborg Universitet, Ålborg, Danmark
Pris 14.000 DKK
Betalingsbetingelser
Niveau og point Masterkursus; 7,5 ECTS
Eksamensdato 8. + 9. december 2021 (se også eksamensplan)
Ansøgningsfrist 8 uger før kursusstart
Optag Kriterier for optag følger adgangskrav til Master i personlig medicin


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev

Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)