25. oktober 2023

Fra omics til personlig medicin

Kurset giver dig indgående kendskab til metoder, grundlæggende begreber, nomenklatur og faldgrupper inden for omics, samt evnen til at omsætte denne viden, så du bliver i stand til at indgå i det tværfaglige arbejde med personlig medicin inden for dit fagområde. 

Videreuddannelse af fagfolk, der arbejder med personlig medicin.

Få udbygget din basisviden om personlig medicin. Du bliver fortrolig med terminologi/nomenklatur og i stand til at forstå og forholde dig kritisk til fortolkning af omics-data med særligt fokus på genomiske data. Du vil blive undervist i den basale genetik, der danner grundlag for kobling af genomiske data til fænotypen f.eks. via andre omics (herunder transcriptomics, proteomics og metabolomics) og funktionelle data. Desuden vil du få indsigt i hvordan data kan bruges til udvikling af forskellige typer af biomarkører.

 

Kurset indeholder følgende emner:

  • Basal genetik
  • Generering af genomiske data (teori)
  • Fortolkning af genomiske data
  • Systembiologi og dataanalyse
  • Biomarkører
  • Formidling af genomiske svar (håndtering af varianter af usikker betydning og tilfældighedsfund)

Undervisningsformen vil være en blanding af fremmøde og online kurser. Forelæsninger vil give teoretisk indføring i pensum. Tilegnelse af forståelse for anvendelsen vil foregå gennem arbejde med cases i tværfaglige grupper. Den afsluttende case skal fremlægges i plenum.

Kurset udbydes som blokkursus på i alt 9 uger i efterårssemestret.

5 kursusdage med fysisk fremmøde
3 kursusdage med online undervisning / gruppearbejder
+ eksamen (se eksamensplan)

 

Inge Søkilde Pedersen
Professor i molekylær diagnostik, klinisk laboratoriegenetiker (ErCLG), cand. scient., ph.d. Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Lone Sunde
Overlæge, professor, Klinisk genetisk afdeling, Aalborg Universitetshospital og postgraduat klinisk lektor, CESU, Aarhus Universitet.

 

Du bliver klædt på til at være ’tolk’ for kolleger.

Når kurset er afsluttet vil du:

  • Have opnået viden til at kunne skitsere princippet for flere omics-teknologier og forstå resultater fra genomsekventering, samt kunne give eksempler på og diskutere praksis for fremtidig anvendelse af omics-metoder i personlig medicin.
  • Have opnået færdigheder til at vise hvordan omics-data præsenteres, formidle et analyseresultat til fagpersoner med en akademisk uddannelse, diskutere særlige udfordringer indenfor specifikke omics-teknologier inklusive etiske problemstillinger knyttet til specifikke emner.
  • Have opnået kompetencer til at udvælge, vurdere og prioritere anvendelse af sundhedsdata til brug for personlig medicin både i forbindelse med  klinisk praksis og  forskningsinitiativer.

Se hele kursusbeskrivelsen i kursuskataloget

 

 

 

 

Kursusdetaljer

Fremmøde 3 dage online undervisning
5 dage med fysisk fremmøde 

Datoer

25. - 27. oktober 2023 (fremmøde Ålborg)
31. oktober 2023 (online)
7. - 8. november 2023 (fremmøde Ålborg)
15. november 2023 (online)
21. november 2023 (online)

Frekvens Udbydes hvert år
Sted Aalborg 
Pris 14.000 DKK
Betalingsbetingelser
Niveau og point Masterkursus; 7,5 ECTS
Eksamensdato Se eksamensplanen
Ansøgningsfrist 30. august 2023
Optag Kriterier for optag følger adgangskrav til Master i personlig medicin


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev

Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)