Betalingsbetingelser

Opkrævning og dækning

Deltagerbetalingen for studerende på Master i personlig medicin opkræves i rater forud for kursusstart og er undtaget fra moms.

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. kursus og administration. Der kan ud over deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du kontakte SUND Videreuddannelse på Københavns Universitet via master@sund.ku.dk

Du kan få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1 måned før kursusstart. Dette gælder både hvis du er indskrevet på Master i personlig medicin eller hvis du er blevet optaget på et kursus.

Efter afmeldingsfristen 1 måned før kursusstart, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Aflysning af kurser

Københavns Universitet har ret til at aflyse et kursus efter ansøgningsfristens udløb, fx hvis der er for få tilmeldte. I det tilfælde vil du automatisk få refunderet deltagerbetalingen.