1. marts 2023

Masterprojekt

Masterprojektet udføres som et tværfagligt gruppeprojekt eller individuelt projekt med mundtligt forsvar. Det består af sammenskrivning af et relevant forskningsområde som litteraturstudie eller et mindre forskningsprojekt. Projektet skrives i artikelform med henblik på eventuel efterfølgende publicering.

Videreuddannelse af fagfolk der arbejder med personlig medicin.

Masterprojektet udføres som et tværfagligt gruppeprojekt, med mulighed for individuel udførsel, hvis dette ønskes.

Masterprojektet består af sammenskrivning af et relevant forskningsområde som litteraturstudie eller et mindre forskningsprojekt med vejledning og supervision.

Du skal demonstrere din evne til at formulere, analysere, diskutere og vurdere problemstillinger inden for et relevant, afgrænset videnskabeligt emne i personlig medicin, i henhold til fagområdets viden og metoder.

Du skal tage udgangspunkt i en problemstilling af relevans for området personlig medicin så masterprojektet bygger oven på din faglige baggrund og viden og erfaringer fra din egen ansættelse eller fagområde. Masterprojektet kan således, med fordel, tage udgangspunkt i projekter eller problemstillinger fra din eller dine medstuderendes egen afdeling / arbejdsplads / virksomhed / fagområde.

Masterprojektet skal skrives i artikelform med henblik på efterfølgende eventuel publicering.

Du skal have en godkendt masterprojektaftale før du kan påbegynde masterprojektet.

Kurset udbydes kun til studerende, der er indskrevet på uddannelsen Master i personlig medicin.

 

 

 

Når kurset er afsluttet kan du:

  • Opnå indsigt i den videnskabelige metode, herunder litteratursøgning og udarbejdelse af en klar og afgrænset problemstilling inden for området personlig medicin
  • Analysere, vurdere og evaluere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin, herunder beskrive og definere begreber, teori og metoder anvendt inden for personlig medicin, baseret på højeste internationale forskning
  • Opbygge et videnskabeligt struktureret projekt på artikelform på baggrund af teori og litteratur
  • Skriftligt og mundtligt formidle og diskutere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin på et forskningsbaseret grundlag
  • Diskutere og formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
  • Udvælge og analysere et videnskabeligt område og kommunikere dette ud på højeste internationale niveau med henblik på at bidrage til fremtidig forskning

Se hele kursusbeskrivelsen i kursuskataloget

 

 

 

 

Kursusdetaljer
Fremmøde 1 dags fremmøde (eksamen)
Datoer Forår 2023
Frekvens Udbydes hvert år
Sted Københavns-, Syddansk-, Aarhus-, Aalborg- eller Danmarks Tekniske Universitet, Danmark.
Pris 19.000 DKK
Betalingsbetingelser
Niveau og point Masterkursus; 12,5 ECTS
Eksamensdato Afventer dato
Ansøgningsfrist 8 uger før kursusstart
Optag Kriterier for optag følger adgangskrav til Master i personlig medicin


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev

Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)