1. februar 2024

Etik, ret og organisering af personlig medicin

Bliv introduceret til det organisatoriske landskab for personlig medicin og få en grunding indføring i de etiske og retslige spændingsfelter mellem krop og data, patient og forsøgsperson, klinik og forskning, offentlig og privat, som aktualiseres i organiseringen af personlig medicin. 

Videreuddannelse af fagfolk, der arbejder med personlig medicin.

Kurset giver en teoretisk forståelse af de etiske, retslige og organisatoriske forhold vedrørende personlig medicin.

Du bliver introduceret til det organisatoriske landskab, som betinger lagring, udveksling og brug af data i en dansk kontekst. Du vil få en forståelse for de konkrete organisatoriske processer, hvori væv og data omsættes til viden, samt opnå indgående kendskab til de etiske og retslige spændingsfelter mellem krop og data, patient og forsøgsperson, klinik og forskning, offentlig og privat, børn og forældre, patient og familie, som aktualiseres i organiseringen af personlig medicin.

Du får redskaber til at analysere og navigere i de konkrete kliniske og forskningsmæssige sammenhænge, hvori risikobegreber, usikkerheder, tilfældighedsfund og samtykke-modeller forstås og kommunikeres. Den danske kontekst vil kontinuerligt sættes i forhold til internationale udviklinger.

Vi giver dig de analytiske redskaber til at forstå de globale forventningsøkonomier og transnationale forsknings- og datasamarbejder, der interagerer med skabelse af viden i lokale kontekster. Du får også et teoretisk grundlag for at forstå offentlig legitimitet i den danske velfærdsstat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når kurset er afsluttet vil du:

  • Kunne beskrive det organisatoriske landskab for personlig medicin i Danmark og diskutere relevante etiske og retslige problemstillinger
  • Kunne diskutere samt reflektere over hvordan begrebet personlig medicin anvendes på tværs af arbejdsfelter
  • Kunne redegøre for gældende lovgivning og strukturer, der skaber rammerne for indsamling, opbevaring, klinisk og forskningsmæssig brug samt deling af biologisk materiale og sundhedsdata
  • Kunne analysere etiske implikationer af lagring og anvendelse af sundhedsdata i en dansk kontekst, herunder at forstå globale forventningsøkonomiers betydning for personlig medicin i Danmark

Se hele kursusbeskrivelsen i kursuskataloget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursusdetaljer
Fremmøde 6 dages fremmøde (3 x 2 dage)
Datoer 1.-2. februar 2024 - campus
28.-29. februar 2024 - campus
14.-15. marts 2024 - campus
Frekvens Udbydes hvert år
Sted Københavns Universitet, København, Danmark
Pris 14.000 DKK
Betalingsbetingelser
Niveau og point Masterkursus; 7,5 ECTS
Eksamensdato Se eksamensplanen
Ansøgningsfrist 7. december 2023
Optag Kriterier for optag følger adgangskrav til Master i personlig medicin


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev

Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)