1. februar 2023

Fra real-world data til personlig medicin

Vær med til at tage skridtet fra real-world data fra sundhedsregistre og elektroniske patientjournaler til udvikling af personlig medicin. Du får redskaberne til selv at igangsætte og implementere projekter rettet mod personlig medicin.

Videreuddannelse af fagfolk, der arbejder med personlig medicin.

Kurset bygger ovenpå ”Basis for personlig medicin” kurset, og giver dig en mere dybdegående forståelse for oprindelse samt brug af real-world (ustrukturerede) data fra fx sundhedsregistre, den elektroniske patientjournal inkl. parakliniske og kliniske data, app-indsamlede data etc. som datakilde for personlig medicin.

Ideen med kurset er at skabe baggrund for at kombinere det væld af allerede eksisterende data, som ligger delvist ubrugt hen, med molekylære, funktionelle og genetiske omics data.

Undervejs får du indsigt i de udfordringer, der knytter sig til brugen af real-world data, samt de værktøjer, der anvendes for at gøre disse anvendelige i forskning og klinik.

Du får undervisning i basale epidemiologiske og statistiske værktøjer, der fungerer som teoretisk og praktisk forudsætning for arbejdet med ustrukturerede real-world data.

 

 

 

Gennem case-studies og hands-on projekter får du redskaberne til selv at igangsætte og implementere projekter rettet mod personlig medicin.

Når kurset er afsluttet vil du:

  • Have overblik over sundhedsdatakilder og registre i Danmark samt hvilke faldgruber man skal være opmærksom på i forhold til validitet af data
  • Kende de platforme der findes til at arbejde med data på, samt have viden om sundhedsdata oprindelse, kvalitet og deling samt regulatoriske krav og lovgivning på området inkl. for biobanker.
  • Kunne udføre prædiktions- og risikomodellering med fokus på formidling til sundhedsprofessionelle samt patienter op pårørende
  • Kunne anvende cases som træning: Udvikling af klinisk AI (forskning) → design af randomiserede kliniske forsøg (RCT) baseret på AI → udførelse af RCT og udvikling af diagnostisk AI (forskning) → implementering (parallelt med normal diagnostik) → validering → test i RCT (fx brug til prædiktion o.lig.)
  • Kunne analysere og vurdere Black box mAI/ML vs explainable algoritmer
  • Kunne implementere i klinisk praksis, dvs. krav til evidens, samarbejde med private og akademiske interessenter, implementering i praksis og teori, projektledelse og faldgruber

Se hele kursusbeskrivelsen i kursuskataloget

 

 

 

 

Kursusdetaljer
Fremmøde

7 fremmødedage inkl. eksamen

Datoer 12.-14. januar 2022
2.-4. marts 2022
4. april 2022
Frekvens Udbydes hvert år
Sted Københavns Universitet, København, Danmark
Pris 14.000 DKK
Betalingsbetingelser
Niveau og point Masterkursus; 7,5 ECTS
Eksamensdato 4. april 2022 
Ansøgningsfrist 17. november 2021
Optag Kriterier for optag følger adgangskrav til Master i personlig medicin


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev

Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)