12. januar 2023

Fra real-world data til personlig medicin

Vær med til at tage skridtet fra real-world data fra sundhedsregistre og elektroniske patientjournaler til udvikling af personlig medicin. Du får redskaberne til selv at igangsætte og implementere projekter rettet mod personlig medicin.

Videreuddannelse af fagfolk, der arbejder med personlig medicin.

Kurset bygger ovenpå ”Basis for personlig medicin” kurset, og giver dig en mere dybdegående forståelse for oprindelse samt brug af real-world (ustrukturerede) data fra fx sundhedsregistre, den elektroniske patientjournal inkl. parakliniske og kliniske data, app-indsamlede data etc. som datakilde for personlig medicin.

Ideen med kurset er at skabe baggrund for at kombinere det væld af allerede eksisterende data, som ligger delvist ubrugt hen, med molekylære, funktionelle og genetiske omics data.

Undervejs får du indsigt i de udfordringer, der knytter sig til brugen af real-world data, samt de værktøjer, der anvendes for at gøre disse anvendelige i forskning og klinik.

Du får undervisning i basale epidemiologiske og statistiske værktøjer, der fungerer som teoretisk og praktisk forudsætning for arbejdet med ustrukturerede real-world data.

 

 

Carsten Utoft Niemann
Klinisk lektor i hæmatologi, overlæge, ph.d., Klinik for Blodsygdomme, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.  

 

 

Gennem case-studies og hands-on projekter får du redskaberne til selv at igangsætte og implementere projekter rettet mod personlig medicin.

Når kurset er afsluttet vil du:

  • Have overblik over sundhedsdatakilder og registre i Danmark samt hvilke faldgruber man skal være opmærksom på i forhold til validitet af data
  • Kende de platforme der findes til at arbejde med data på, samt have viden om sundhedsdata oprindelse, kvalitet og deling samt regulatoriske krav og lovgivning på området inkl. for biobanker.
  • Kunne udføre prædiktions- og risikomodellering med fokus på formidling til sundhedsprofessionelle samt patienter op pårørende
  • Kunne anvende cases som træning: Udvikling af klinisk AI (forskning) → design af randomiserede kliniske forsøg (RCT) baseret på AI → udførelse af RCT og udvikling af diagnostisk AI (forskning) → implementering (parallelt med normal diagnostik) → validering → test i RCT (fx brug til prædiktion o.lig.)
  • Kunne analysere og vurdere Black box mAI/ML vs explainable algoritmer
  • Kunne implementere i klinisk praksis, dvs. krav til evidens, samarbejde med private og akademiske interessenter, implementering i praksis og teori, projektledelse og faldgruber

Se hele kursusbeskrivelsen i kursuskataloget

 

Du skal opfylde følgende kriterier for at blive optaget på Master i personlig medicin eller ønsker at deltage i et enkelt kursus:

  • Kandidat i sundhedsvidenskab, kandidat i natur- og biovidenskab eller kandidat med en samfundsvidenskabelig, juridisk, humanistisk eller lignende baggrund
  • 2 års erhvervserfaring i et klinisk-, forsknings eller akademisk fagområde der beskæftiger sig med problemstillinger inden for personlig medicin

Vi anbefaler desuden at du kan engelsk på højt, fagligt niveau, da store dele af undervisningsmaterialet er på engelsk.

Find en mere udførlig beskrivelse af de gældende adgangskrav.

Kurset bygger ovenpå ”Basis for personlig medicin” kurset. Det anbefales derfor, at man følger basiskurset før man deltager i kurset ”Fra real-world-data til personlig medicin”.

 

 

 

Kursusdetaljer
Undervisningsdage 8 undervisningsdage
Datoer 12. januar 2023 - online
19. januar 2023 - online
25. januar 2023 - online
30. januar - 1. februar 2023 - campus
6-7. marts 2023 - campus
Frekvens Udbydes hvert år
Sted Københavns Universitet, København, Danmark
Pris 14.000 DKK
Betalingsbetingelser
Niveau og point Masterkursus; 7,5 ECTS
Eksamensdato Se eksamensplanen
Ansøgningsfrist 17. november 2022
Optag Kriterier for optag følger adgangskrav til Master i personlig medicin


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev

Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)