1. september 2023

Evidens for klinisk anvendelse af personlig medicin

Implementering af personlig medicin udgør potentialet for et paradigmeskift i forebyggelse og behandling af sygdom, med udgangspunkt i at optimere individualiseret intervention. Få indsigt i at reducere risikoen for at nye behandlinger ikke har tilstrækkeligt dokumenteret effekt når personlig medicin bliver en del af den kliniske hverdag på tværs af sundhedssystemet.

Videreuddannelse af fagfolk, der arbejder med personlig medicin.

På kurset får du en teoretisk forståelse af, hvorledes relevant videnskabelig evidens fremskaffes, med henblik på at dokumentere den kliniske gavnlige anvendelighed af interventioner, der har sigte på at optimere behandlingen af den enkelte patient ud fra vedkommendes unikke menneskelige egenskaber og karakteristika. Desuden at tilsikre at denne anvendelighed fastholdes over tid efter informationen først er introduceret i den kliniske hverdag bredt i sundhedssystemet.

Du bliver introduceret til grader i evidensopbygning og hvorledes denne kan dokumenteres, herunder såvel den interne så vel som den eksterne validitet af videnskabelige fund.

Innovative tilgange til fremskaffelse af evidens bliver diskuteret, med særlig fokus på de unikke udfordringer som personlig medicin har fremfor den traditionelle evidensopbygning ved studie af grupper af patienter. 

Tilgange til kvantificering af den gavnlige effekt af disse interventioner og eventuelle utilsigtede konsekvenser bliver belyst. 

Du får indsigt i de samfundsmæssige investeringer der kræves, og de juridiske udfordringer med henblik på at implementere og vedligeholde sådanne interventioner i den driftsmæssige del af sundhedssystemet.

 

 1. Hvorfor har alle patienter med en sygdom ikke samme virkning af en medicin?
 2. Evidensskabelse for ny medicin
 3. Strategiske spørgsmål frem for A vs B
 4. Træk på elektronisk viden i den konkrete kliniske situation
 5. Omkostningseffektiv behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når kurset er afsluttet vil du:

 • Kunne beskrive tilgange til udvikling af evidens for medicinske interventioner i patientbehandlingen.
 • Kunne diskutere de unikke udfordringer i fremskaffelse af denne evidens i forbindelse med personlig medicin, frem for den traditionelle evidens for grupper af patienter, samt redegøre for innovative tilgange til at håndtere disse udfordringer.
 • Kunne redegøre for, i forbindelse med implementering af nye interventioner der bygger på automatiseret computer science, at adskille interventioner hvor evidens for nyttevirkning allerede foreligger (og hvor automatiseringen derfor har til sigte at optimere arbejdsgange) fra interventioner hvor evidensgrundlaget ikke er tilstrækkelig underbygget.
 • Kunne beskrive tilgange og faldgruber i indførsel og vedligeholdelse af den kliniske kvalitet af nye interventioner, der bygger på automatiserede computer-generet information. Såvel hvad angår den kliniske værdi såvel som juridiske ansvarsfordeling.
 • Kunne redegøre for kvantificeringen af de kliniske gavnlige forhold ved nye interventioner ift de nødvendige samfundsmæssige investeringer.
 • Kunne analysere og forholde sig kritisk til klinisk evidens opbygning ved brug af personlig medicin i sundhedsvæsenet.
 • Kunne formidle sin viden om disse forhold til patienter, kolleger og andre faggrupper
 • Kunne identificere de muligheder og udfordringer i egen afdeling/eget fagområde, der har betydning for udviklingen af personlig medicin
 • Kunne planlægge forskning, udvikling, validering samt implementering af klinisk evidens for interventioner der bygger på personlig medicin.
 • Kunne opsøge og anvende den nyeste videnskabelige litteratur om disse forhold.

Se hele kursusbeskrivelsen i kursuskataloget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursusdetaljer
Fremmøde 6 dages fremmøde (3 x 2 dage)
Datoer Efterår 2022
Frekvens Udbydes hvert år
Sted Københavns Universitet, København, Danmark
Pris 14.000 DKK
Betalingsbetingelser
Niveau og point Masterkursus; 7,5 ECTS
Eksamensdato Afventer dato
Ansøgningsfrist 8 uger før kursusstart
Optag Kriterier for optag følger adgangskrav til Master i personlig medicin


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev

Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)