Master i personlig medicin

Videreuddannelse af sundhedsprofessionelle. 

Master i personlig medicin henvender sig til kandidater i sundhedsvidenskab (fx læger), natur-/biovidenskab og teknik mv og i mindre omfang til kandidater med en samfundsvidenskabelig, juridisk eller humanistisk o.lign. baggrund.

 

Multidisciplinær tilgang til behandling af fagområdet personlig medicin. 

Masteruddannelsen giver dig en basis for arbejdet med diagnostik, behandling og forskning i personlig medicin og bygger på et multidisciplinært samarbejde mellem forskellige faggrupper.

Du vil specifikt opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for:

  • Sundhedsdata – omics såvel som real-world data, databehandling og fortolkning af komplekse data.
  • Kommunikation, samarbejde og klinisk beslutningsproces og beslutningsstøtteværktøjer, evidens for klinisk anvendelse og dokumentationskrav.
  • Organisatoriske, etiske, retslige, sociale samt patientsikkerhedsmæssige aspekter og implikationer af personlig medicin.

 

Nationalt samarbejde sikrer en uddannelse i top. 

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de 5 sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

 

Kurser 

Søg optag på hele uddannelsen eller et enkelt kursus. 

Kurserne er designet med få fremmødedage, så du får optimale muligheder for at kombinere arbejde og deltidsstudie. Kurserne afholdes på et af de 5 samarbejdsuniversiteter.

 

Uddannelsens varighed 

Deltidsstudie for fuldtidsansatte.

Masteruddannelsen består af 60 ECTS point (hvilket svarer til 1 års fuldtidsstudie). Du kan følge det anbefalede forløb der varer 2 år, eller du kan benytte et mere fleksibelt forløb på op til 6 år. Der er optag hvert år.

"Der er et betydeligt potentiale i personlig medicin, både set fra patientens perspektiv og fra samfundets perspektiv. Der pågår en betydelig forskningsaktivitet og udvikling på området, og den viden som genereres skal implementeres for at skabe gavnlige effekter. Der er et løbende behov for at sikre at der er de nødvendige kompetencer til denne implementering, hvilket den påtænkte masteruddannelse kan bidrage til."
Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen

Nyhedsbrev tilmelding

Tilmeld dig og få nyt om kursusdatoer, ansøgningsfrister and andre relaterede nyheder for Master i personlig medicin.