22. januar 2024

Masterprojekt - personlig medicin

Masterprojektet udføres som et gruppeprojekt eller individuelt projekt med mundtligt forsvar. Det består af sammenskrivning af et relevant forskningsområde som litteraturstudie eller et mindre forskningsprojekt. 

Videreuddannelse af fagfolk der arbejder med personlig medicin.

Udgangspunktet for dit masterprojekt skal være en problemstilling af relevans for området personlig medicin. Masterprojektet kan således, med fordel, tage udgangspunkt i projekter eller problemstillinger fra din eller dine medstuderendes egen afdeling / arbejdsplads / virksomhed / fagområde.

Du skal med masterprojektet demonstrere din evne til at formulere, analysere, diskutere og vurdere problemstillinger inden for et relevant, afgrænset videnskabeligt emne i personlig medicin, i henhold til fagområdets viden og metoder.

Masterprojektet skal skrives i artikelform med henblik på efterfølgende eventuel publicering.

Kurset udbydes kun til studerende, der er indskrevet på uddannelsen Master i personlig medicin.

 

Der afholdes et online informationsmøde for tilmeldte kursister som opstart til masterprojektet.

I samarbejde med din vejleder udarbejdes en masterprojektaftale, der skal godkendes af studielederen.

I løbet af masterprojektet har du mulighed for vejledningstimer med din vejleder.

Masterprojektet afsluttes med en s
kriftlig opgave samt mundtligt forsvar af masterprojekt. Se venligst eksamensplanen. 

 

 

Når kurset er afsluttet kan du:

  • Analysere, vurdere og evaluere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin, herunder beskrive og definere begreber, teori og metoder anvendt inden for personlig medicin, baseret på højeste internationale forskning.
  • Forstå og arbejde med den videnskabelige metode, herunder litteratursøgning og udarbejdelse af en klar og afgrænset problemstilling, inden for området personlig medicin.
  • Udarbejde og sammenskrive et relevant forskningsområde som litteraturstudie eller mindre forskningsprojekt på baggrund af teori og litteratur.
  • Skriftligt og mundtligt formidle og diskutere komplekse problemstillinger inden for området personlig medicin på et forskningsbaseret grundlag.
  • Diskutere og formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.
  • Udvælge og analysere et videnskabeligt område og kommunikere dette ud på højeste internationale niveau med henblik på at bidrage til fremtidig forskning.

Se hele kursusbeskrivelsen i kursuskataloget

 

Masterprojektet udbydes som en obligatorisk del af masteruddannelsen Master i personlig medicin. 

Masterprojektet udbydes kun til studerende indskrevet på Master i personlig medicin.

Studerende skal have gennemført og bestået samtlige kurser og eksamener på uddannelsen før datoen for det mundtlige forsvar af masterprojektet.

Kursuskapacitet: 30 pladser.

 

 

 

Kursusdetaljer
Fremmøde

Online opstartsmøde

Datoer Forår 2024:
Online opstartsmøde 22. januar 2024 kl. 15.00-16.00
Eksamen i september-oktober 2024
 
Efterår 2024:
Online opstartsmøde 27. august 2024 kl. 15.00-16.00
Eksamen i marts-april 2025
Frekvens Udbydes forår- og efterårssemester
Sted Københavns-, Syddansk-, Aarhus-, Aalborg- eller Danmarks Tekniske Universitet, Danmark.
Pris

19.000 DKK

Ny pris f.o.m. efterår 2024:
20.000 DKK

Betalingsbetingelser

Niveau og point Masterkursus; 12,5 ECTS
Eksamensdato Se eksamensplan
Ansøgningsfrist 8 uger før kursusstart
Optag Studerende på uddannelsen kan tilmelde sig masterprojektet via selvbetjening.


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev

Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)