1. oktober 2022

Sundhedsøkonomi og personlig medicin

Potentialerne med personlig medicin er store, men tvinger os også til at skulle træffe en række valg: Hvad skal prioriteres, og hvorfor? Hvis du ønsker en øget forståelse af de sundheds- og samfundsøkonomiske overvejelser, der vil være ved implementering af personlig medicin i sundhedsvæsenet, er dette kursus noget for dig.

Videreuddannelse af fagfolk, der arbejder med personlig medicin.

Du vil blive introduceret til grundlæggende økonomisk teori og metode, så du bliver fortrolig med at anvende disse på konkrete problemstillinger i kontekst af personlig medicin.

Du vil blive introduceret til sundhedsøkonomisk evaluering og hvorledes systematisk sammenligning af omkostninger og konsekvenser kan danne et grundlag for prioriteringsbeslutninger.

Emner der vil blive gennemgået er opgørelse af sundhedsgevinster i form af kvalitetsjusterede leveår (QALY modellen) samt beregning af omkostninger. Vi fokuserer på forskellige kriterier for prioriteringsbeslutninger, herunder også ligheds- og retfærdighedsaspekter.

Ambitionen er at skabe rammerne for, at du kan indgå i tværfagligt samarbejde med en forståelse af de sundhedsøkonomiske konsekvenser - positive såvel som negative, tilsigtede såvel som utilsigtede - der kan være ved implementering af personlig medicin i sundhedsvæsenet. Dette indbefatter en forståelse af de afvejninger, der unægtelig vil være ved implementering af ny teknologi til diagnostik og behandling, både for den individuelle patient, men også for et i forvejen presset sundhedsvæsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursusdetaljer
Fremmøde 5 dages fremmøde
2 dages online undervisning
Datoer Efterår 2022
Frekvens Udbydes hvert år
Sted Syddansk Universitet, Odense, Danmark
Pris 10.500 DKK
Betalingsbetingelser
Niveau og point Masterkursus; 5 ECTS
Eksamensdato Afventer dato
Ansøgningsfrist 8 uger før kursusstart
Optag Kriterier for optag følger adgangskrav til Master i personlig medicin


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev

Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)