1. februar 2026

Sundhedsøkonomi og personlig medicin

Få øget forståelse af de sundheds- og samfundsøkonomiske overvejelser, der vil være ved implementering af personlig medicin i sundhedsvæsenet

Forstå de sundhedsøkonomiske aspekter ved prioritering af personlig medicin

Potentialerne med personlig medicin er store, men tvinger os også til at skulle træffe en række valg: Hvad skal prioriteres, og hvorfor?

Du vil blive introduceret til grundlæggende økonomisk teori og metode, så du bliver fortrolig med at anvende disse på konkrete problemstillinger i kontekst af personlig medicin.

Du vil blive introduceret til sundhedsøkonomisk evaluering og hvorledes systematisk sammenligning af omkostninger og konsekvenser kan danne et grundlag for prioriteringsbeslutninger.

Emner der vil blive gennemgået er opgørelse af sundhedsgevinster i form af kvalitetsjusterede leveår (QALY modellen) samt beregning af omkostninger. Vi fokuserer på forskellige kriterier for prioriteringsbeslutninger, herunder også ligheds- og retfærdighedsaspekter.

Ambitionen er at skabe rammerne for, at du kan indgå i tværfagligt samarbejde med en forståelse af de sundhedsøkonomiske konsekvenser - positive såvel som negative, tilsigtede såvel som utilsigtede - der kan være ved implementering af personlig medicin i sundhedsvæsenet. Dette indbefatter en forståelse af de afvejninger, der unægtelig vil være ved implementering af ny teknologi til diagnostik og behandling, både for den individuelle patient, men også for et i forvejen presset sundhedsvæsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningen vil kombinere forelæsninger, hvor du introduceres til begreber, teori og metode, med inddragende læringsaktiviteter, herunder gruppebaserede opgaver, under og mellem undervisningssessionerne.

Kurset udbydes som blokkursus i efterårssemestret og består af:

Undervisning og gruppearbejde på campus

Online undervisning og gruppearbejde med synopsis, herunder oplæg fra de studerende.

Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis udarbejdet i grupper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursusdetaljer

Fremmøde 4 dages fysisk fremmøde  (2x2 dage)
2 dages online undervisning
Datoer

Forår 2026.

Frekvens Udbydes fra 2026 hvert lige år i forårssemestret (2026, 2028, etc.).
Sted Syddansk Universitet (SDU), Odense, Danmark
Pris 11.500 DKK

Betalingsbetingelser
Niveau og point Masterkursus; 5 ECTS
Eksamensdato Se eksamensplanen
Ansøgningsfrist 8 uger før kurset starter
Optag Kriterier for optag følger adgangskrav til Master i personlig medicin


Åbning af ansøgningsperioden annonceres via nyhedsbrev

Fuld kursusbeskrivelse (studieordning)